Μεταμόσχευση Μαλλιών FUT & FUE

  • Home
  • Μεταμόσχευση Μαλλιών FUT & FUE

Μεταμόσχευση Μαλλιών Μεταμόσχευση Μαλλιών FUT & FUE FUT & FUE

Η τεχνική FUE είναι μεταμόσχευση μαλλιών με άμεση εξαγωγή τριχοθυλακίων (Follicular Unit Extraction) και σημαίνει ότι ο ιατρός παίρνει απευθείας τις τριχοθυλακιακές μονάδες που περιέχουν από 1 έως και 5 τρίχες από τη δότρια περιοχή με ειδικά κυλινδρικά, μικροσκοπικά εργαλεία (punch) και τις μεταμοσχεύει σε άλλο σημείο της κεφαλής. Η βασική αρχή πίσω από την μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική FUE είναι ότι αποφεύγεται η ευθεία συνεχόμενη ουλή στην δότρια περιοχή. Παρ’ όλο που δεν δημιουργείται μία γραμμική ουλή εντούτοις, υπάρχουν πολλές μικροσκοπικές κυκλικές ουλές. Συγκεκριμένα, παραμένει ουλή μικρότερη από ένα χιλιοστό για κάθε τριχοθυλάκιο που αφαιρείται. Το συνολικό μήκος της τομής και η τελική ουλώδης επιφάνεια με την τεχνική FUE είναι μεγαλύτερα σε σύγκριση με την τεχνική FUT. Οι μικροσκοπικές ουλές – αποχρωματισμένα κυκλικά σημάδια- είναι εμφανείς όταν τα μαλλιά κόβονται πολύ κοντά.

Η τεχνική FUT αφαίρεση τμήματος τριχωτού από τη δότρια περιοχή- δημιουργεί μία ευθεία ουλή στη δότρια περιοχή. Η εμφάνιση και το μέγεθος της ουλής αυτής μπορεί να αποτελέσει σημαντικό λόγο ανησυχίας για τους ασθενείς.
Η πλειοψηφία των ασθενών που υποβάλλονται στην τεχνική FUT από κάποιον έμπειρο γιατρό στη μεταμόσχευση μαλλιών, έχει γενικά πολύ λεπτές ουλές, που κρύβονται εύκολα κάτω από τα μαλλιά.

Επιβίωση των μοσχευμάτων

Υπάρχει μία ανησυχία για το γεγονός ότι τα μοσχεύματα που εξάγονται με την τεχνική FUE έχουν πολύ λίγο ιστό ολόγυρά τους (ιστό και λίπος) και πως είναι λιγότερο πιθανό να επιβιώσουν. Τα μοσχεύματα είναι πιο ευάλωτα στην αφυδάτωση, η οποία έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί τη βασική αιτία μειωμένης επιβίωσης των μοσχευμάτων.

Στη μεταμόσχευση μαλλιών γενικά, με τη τεχνική FUE, υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού των τριχοθυλακίων. Το ποσοστό της βλάβης που μπορεί να υποστούν τα τριχοθυλάκια έχει μεγάλες διακυμάνσεις και εξαρτάται από την εμπειρία του γιατρού. Η κύρια πηγή ανησυχίας με την τεχνική FUE είναι το ποσοστό των κατεστραμμένων μοσχευμάτων κατά την διάρκεια της αφαίρεσης τους από το τριχωτό. Αν κάποια ή όλα από τα τριχοθυλάκια σε μια τριχοθυλακιακή μονάδα τραυματιστούν, είναι λιγότερο πιθανό να φυτρώσουν μετά τη μεταμόσχευση, αλλά υπάρχει η δυνατότητα τα τραυματισμένα θυλάκια που παρέμειναν στην δότρια περιοχή να επανεκφυθούν στην αρχική τους θέση. Αντιθέτως, στην τεχνική, FUT, τα μοσχεύματα στα χείλη της λωρίδας μπορεί να υποστούν ζημιά κατά τη διαδικασία της αφαίρεσης της λωρίδας ποσοστό 1-2%. Τα μοσχεύματα που παρασκευάζονται κάτω από το μικροσκόπιο με την τεχνική FUT σε γενικές γραμμές έχουν περισσότερο περιβάλλοντα ιστό και λίπος (πιο παχουλά) και αυτό περιορίζει τον κίνδυνο αφυδάτωσης αφήνοντας μεγαλύτερο περιθώριο αξιοποίησης των μοσχευμάτων κατά την τοποθέτηση τους και συνεπώς, παρέχει καλύτερη επιβίωση των μοσχευμάτων.

Αριθμός μοσχευμάτων ανά συνεδρία.

Οι περισσότεροι ιατροί που χρησιμοποιούν την τεχνική FUE δεν μπορούν να συλλέξουν τόσα πολλά μοσχεύματα σε μία συνεδρία όσα θα μπορούσαν με την τεχνική FUT στο ίδιο άτομο (και λόγω τραυματισμού τριχοθυλακίων, αλλά και μονότονη διαδικασία, οπότε αμφότεροι ασθενής και ιατρός να νιώσουν κόπωση).

Με την τεχνική FUT, είναι πολύ συνηθισμένο να συλλέγονται 2000-3000 μοσχεύματα ανά συνεδρία (4000 μοσχεύματα σε επιλεγμένα περιστατικά με πυκνή δότρια)

Η χρήση της τεχνικής FUE στη μεταμόσχευση μαλλιών

H τεχνική FUE είναι χρήσιμη στην αφαίρεση και μεταμόσχευση τριχοθυλακίων, σε μικρής έκτασης τριχωτές περιοχές του σώματος, όπως για παράδειγμα, φρυδιών, γενιών ή για να καλυφθούν παλαιότερες ουλές strip στην δότρια περιοχή.

Εξαιρετικό αποτέλεσμα επιφέρει ο συνδυασμός της τεχνικής FUT και της τεχνικής FUE στην ίδια συνεδρία, έχοντας σαν αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του αριθμού των μοσχευμάτων.
Η επιλογή του κατάλληλου Ειδικού που θα εφαρμόσει την Μεταμόσχευση Μαλλιών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια που θα καθορίσουν την επιτυχή έκβαση της. Επικοινωνήστε μαζί μας.